İcra & İflas Hukuku

Akbaba Hukuk Bürosu vekilliğini yaptığı bankaların ve diğer müvekkillerinin alacak takiplerini yapmakta ve icra ve İflas Hukuk üzerine müvekkillerine danışmanlık ve vekillik hizmetleri vermektedir.